Parlem d'arquitectura

Blog de Vea-Resino arquitectes associats s.l.p.

EDIFICI D’EQUIPAMENTS VIL·LA URÀNIA A BARCELONA

03 de desembre de 2013. Concurs obert  licitat per Bimsa.

Us presentem la proposta gràfica realitzada per  Vea-Resino arquitectes associats s.l.p. pel concurs obert “Edifici d’Equipaments a la Vil·la Urània al carrer Saragossa-Via Augusta de Barcelona”.

L’emplaçament del projecte té forma trapezoïdal amb orientació nord-sud en la seva dimensió longitudinal. Dóna front al lateral de la Via Augusta per la seva vessant sud i al carrer Saragossa al nord.

Donant a la mitgera est hi ha la Vil·la Urània, una edificació de planta soterrani, baixa i pis on sols s’ha de conservar els elements originals (planta baixa i soterrani).

El projecte consisteix en edificar un nou edifici de pb+6pp. adossat a la mitgera oest, deixant respirar dins l’entorn l’edifici a conservar.

El programa funcional està format per diferents sales d’ús múltiple en planta soterrani i baixa, casal per a gent gran en planta primera, ludoteca en planta segona, casal de joves en planta tercera i centre cívic en planta quarta, cinquena i sisena.

En la coberta hi ubiquem un hort urbà i accés a instal·lacions.

L’edifici de la Vil·la Urània hi ubiquem l’espai relacional de la gent gran amb ús independitzat de la resta del centre. La seva coberta, per la situació i visualització des dels edificis veïns es converteix en una cinquena façana del projecte, fet que aprofitem per crear-hi una terrassa enjardinada vinculada a la ludoteca.

Els criteris projectuals en els que hem basat la nostra proposta han estat:

 • Adaptació de la nova volumetria a les mitgeres veïnes procurant deixar el mínim de mitgeres vistes sense perjudicar l’assolellada i ventilació dels veïns.
 • Accessibilitat. Adaptar el nou nivell de planta baixa de la Vil·la Urània al dels carrers Via Augusta i Saragossa garantint l’accessibilitat al centre.
 • Accés unificat. L’accés als edificis es produeix a través d’un únic porxo a doble alçada situat entre els dos volums i que permet travessar tot el solar connectant el c/Saragossa amb la Via Augusta.
 • La planta baixa recula l’alineació amb Via Augusta buscant visualització i facilitant l’accés al centre.
 • Coberta com a cinquena façana.
 • Tractament de la mitgera vista fent un tapis com a taló de fons de la terrassa vinculada a la ludoteca (sostre Vil.la Urània) mitjançant plantes enfiladisses sobre malla de simple torsió.
 • El nou edifici de planta baixa i 6 plantes pis, es situa a la mitgera oest del solar, garantint la dimensió mínima normativa dels patis existents creant un pati de llums lineal que neix a la planta segona. Alhora aquest pati permet il·luminar i ventilar els espais interiors garantint la privacitat respecte als veïns.
 • Doble ordre. La composició de les façanes marquen un doble ordre per tal remarcar la presència com edifici públic, alhora que no manifesta totes les plantes de l’edifici semblant menys alt.
 • Hort urbà a la coberta del nou edifici com espai d’aprenentatge i de contacte amb la natura pels infants , així com a element de control ambiental i tèrmic de la planta superior.
 • Riquesa espaial interior. Relacions visuals interiors mitjançant la generació de dobles espais, passeres, patis… (accés-foyer a doble alçada amb lluernes superiors, passera de connexió del CGG amb l’altell de l’espai relacional a Vil.la Urània).
 • Sales grans situades als extrems del nou edifici per una millor il.luminació i projecció a l’exterior.
 • Trencament de la linealitat del passadís del nou edifici.
 • Espai relacional i bar, en planta baixa amb accés des de vestíbul d’entrada com espai de trobada i benvinguda. La seva utilització pot ser independentment del funcionament del centre.

  CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

 • Façanes: predomini del massís sobre el buit minimitzant les pèrdues energètiques.
 • Cancell. Element tradicional de control de les pèrdues tèrmiques.
 • Il·luminació natural de tots els espais interiors. Mitjançant dobles espais, lluernes i patis.
 • Elements de protecció solar a façanes est amb lames verticals i sud amb lames horitzontals.
 • Ventilació transversal dels espais del nou edifici a través del pati interior de llums.
 • Forjat sanitari amb cúpules de plàstic reciclat
 • Espais verds: hort urbà en planta coberta i cobertes vegetals per controlar i regular millor les condicions i qualitat de.
 • Coberta : enjardinada o transitable ventilada.
 • Centralització, sectorització i registrabilitat de les instal·lacions.
 • Enllumenat. Sistema LED o làmpades de baix consum. Control lumínic per zones amb detectors de presència i sensors de llum.
 • Climatització: sistema hidrònic de quatre tubs zonificant tot l’edifici. Renovació de l’aire interior amb recuperadors de calor.
 • Aprofitament aigües pluvials per reg per degoteig o microirrigació en hores de mínima evaporació .
 • Temporitzadors o airejadors perlitzadors en rentamans. Cisternes dels vàters de capacitat reduïda i de doble descàrrega.

 

Us adjuntem el link de la pàgina web de Vea-Resino arquitectes associats s.l.p., on podreu veure amb més detall el projecte complert.

http://vearesino.com/index.php?id=1002&project=113&lang=ca

 

Aprofitem aquesta publicació per a felicitar a l’equip guanyador del concurs.

EDIFICI MULTIFUNCIONAL “ELS ARCS” A LA MASSANA, ANDORRA.

Concurs nacional obert a Andorra  licitat pel Comú de La Massana. 28 de maig de 2013.

 

Avui us mostrem la proposta gràfica presentada per  l’equip Vea-Resino arquitectes associats s.l.p., juntament amb l’arquitecte andorrà Joan Coll i Capó, al concurs nacional obert per a la realització de l’edifici multifuncional “Els Arcs” a La Massana (Andorra).

Presentació la Massana

L’emplaçament del projecte té accés per a dos carrers a nivells diferents:  a nivell de planta baixa per l’Avinguda St. Antoni i a nivell de planta quarta pel carrer Josep Rossell.

L’edifici consta de 7 plantes des de l’Avinguda St. Antoni.

En planta baixa s’hi situa el Centre d’Assistència Primària i l’accés independent a la resta de plantes.

En plantes primera-segona-tercera s’hi planteja un Viver d’empreses, que té també accés directe des de el carrer Josep Rossell.

En planta quarta-cinquena i sisena, es planteja un programa públic més obert, format per una ludoteca, un espai per a gent jove i una sala polivalent.

La proposta es basa en la concentració d’escales i serveis en un bloc adossat a la mitgera, deixant un espai central obert a mode de gran distribuïdor al que es vinculen la resta d’espais més petits i privatius de cada planta.

Aquest espai central obert a més a més de ser el distribuïdor de cada planta, conté els usos més flexibles, servint com a zona d’espera, zona de trobades més informals, espai d’estar o sala d’actes de petit format, en funció dels usos de la planta on s’ubica.

Alhora ens funciona com un gran espai de llum cap a l’interior de l’edificació, i permet la ventilació transversal/creuada millorant les condicions mediambientals i de sostenibilitat de l’edifici .

 C:UsersAnnaDesktop12 Planol Model (1)

La concentració de les instal·lacions i elements de comunicació vertical afavoreixen la flexibilitat d’ús de la resta de la planta, racionalitzen el funcionament de les instal·lacions i millora el funcionament, control i manteniment de les mateixes.

Els materials previstos són la pedra basàltica (tancament i lames de protecció solar/visual), alumini i vidre.

L’edifici s’ha plantejat des de criteris mediambientalment passius ja que són els més controlables des del propi planteig arquitectònic, de baix cost i fàcil manteniment.

Les mesures previstes per a contribuir al control i reducció de la despesa energètica de l’edifici són l’ús de coberta invertida ventilada, façana ventilada, ventilació creuada/transversal, màxim aprofitament de la llum natural i ús d’aerotèrmia.

Us adjuntem el link de la pàgina web de Vea-Resino arquitectes associats s.l.p., on podreu veure amb més detall el projecte.

http://vearesino.com/index.php?id=1002&project=110&lang=ca

Aprofitem aquesta publicació per a felicitar a l’equip guanyador del concurs.

INAUGUREM BLOG!!!

A totes les persones interessades pel món de l’arquitectura, als seguidors de Vea-Resino arquitectes associats s.l.p, i a tots els amics incondicionals que des de el Facebook ens segueixen dia a dia, ens plau comunicar-vos que avui dia 10 de maig de 2013 queda oficialment inaugurat “Parlem d’arquitectura”, des d’ara el vostre blog.

Desitgem que el contingut sigui del vostre interès i esperem la vostra participació per fer d’aquest bloc un espai viu i dinàmic.

Així doncs Vea-Resino arquitectes associats s.l.p. us dóna la benvinguda a tots i us anima a fer-vos-en seguidors.

1grup

Cerca al Blog

Arxiu

Categories

Últims comentaris

  Segueix el Blog

  Vols rebre les noves entrades al teu correu electrònic? FES-TE SEGUIDOR!

  Segueix-nos al Fb