VEA-RESINO arquitectes associats s.l.p., estudi d’arquitectura fundat l’any 2002 per Santi Vea i Carles Resino, està format per un equip multidisciplinar que desenvolupa projectes d’arquitectura, urbanisme i disseny d'interiors.

Creiem en una arquitectura creativa, contemporània, compatible amb la nostra vocació de servei a la societat, que neix com a resposta a un programa i a l’entorn en la que s’insereix. Una arquitectura compromesa, sostenible,  fruit de la reflexió i del sentit responsable de la nostra professió.
Pensem espais per ser viscuts, de convivència entre les persones on poder desenvolupar les seves activitats.
Espais on la llum, les proporcions, els materials, els colors i les textures són els elements que ens ajuden a definir-los.
Treballem amb els marcs físics i el paisatge urbà del seu entorn, així com també amb elements vinculats a la tradició i a la memòria històrica del lloc.


El treball de VEA-RESINO arquitectes associats s.l.p. ha rebut diferents premis i mencions en concursos d'arquitectura.

VEA-RESINO arquitectes associats s.l.p. manté col·laboracions nacionals i internacionals amb estudis d'arquitectura d'Espanya, Andorra i França.