POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES
Denominació Social: Vea-Resino Arquitectes Associats slp
Domicili Social: Carrer Tres Creus, 104 4-2 08202 Sabadell (Barcelona)
CIF / NIF: B62807847
Telèfon: (+34) 937260313
Fax: (+34) 937260313
e-Mail: vearesino@vearesino.com
Inscripció en el Registre: Registre Mercantil de Barcelona, volum 34340, foli 8, full B243496, inscripció 3.
De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l'art. 5 y 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que faciliten o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat de dades titularitat de Vea-Resino Arquitectes Associats slp.
Els usuaris, mitjançant el marcatge de la casella, acepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:
1. Enviament de comunicacions comercials publicitàries por e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis ofertats pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb esl que s'hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol·licituts o qualsevol altre tipus de petició que sigui realitzada per l'usuario mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de la companyia.
4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s'hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprès, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol·licitades mitjançant el lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
El prestador garanteix en todo cas a l'usuari l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat en el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitut expressa, junt a una còpia del seu DNI, mitjançant els següents mitjans:
1. E-Mail: vearesino@vearesino.com
2. Fax: +34 937260313
3. Correu Postal: Carrer Tres Creus,nº104 4-2 08202 Sabadell (Barcelona).
De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l'apartat donar-se de baja de tots els correos electrònics emesos per part del prestador o remetent un correu electrònic al mateix informant del cas.
De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.


ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT
El prestador per propi medi o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuario navega pel lloc web. Els cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitat de l'usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.
Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconeixi el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se en cada visita. S'utilitzen també per medir l'audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i número d'entrades.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessario que l'usuario permiti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actui en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l'usuari inicii una sessió com a tal en cada un dels serveis quan la prestació requereixi el previ registre o “login”.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.
A menys que es disposi d'autorització expressa de “Vea-Resino Arquitectes Associats slp”, es prohibeix l'estableciment d'enllaços des de webs alienes.
  

DIRECCIONS IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilizats per l'usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es conecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el fi d'obtenir medicions únicament estadístiques que permetin conèixer el número d'impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

SEGURETAT
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a obtenir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d'accés.
Tot procés de contractació o que conporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de tal forma que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tota informació continguda en la pàgina web www.vearesino.com, como pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els còdis de fuente, les marques, els lletreros d'establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Vea-Resino Arquitectes Associats slp o tercers.
Sota cap supòsit l'accés als serveis de Vea-Resino Arquitectes Associats slp  suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests drets, ni dóna cap dret d'ús, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d'aquests drets de propietat intel·lectual sense previ i expressa autorització de Vea-Resino Arquitectes Associats slp o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, i no limitatiu, l'Usuari no estarà autoritzat a reproducir, descompil·lar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l'autorització prèvia i per escrit de Vea-Resino Arquitectes Associats slp.
En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés des de www.vearesino.com, si es fan servir contravinent la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.
No obstant això, queden alliberats de perill els drets dels Usuaris previst per les disposicions legals vigents, així com els drets de l'usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accesòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.